Saltar al contingut principal

Organisme: consorcis

Rol de l'organisme

Programa anual d'actuació estadística: 2012

Organisme: consorcis (col·laborador)

Nombre d'actuacions: 2 de 309

Cost directe estimat aproximat: 8.000 €