Saltar al contingut principal

Organisme: Cadastre

Rol de l'organisme

Programa anual d'actuació estadística: 2012

Organisme: Cadastre

Nombre d'actuacions: 1 de 309

Cost directe estimat aproximat: 15.000 €