Saltar al contingut principal

Organisme: Escola d'Administració Pública de Catalunya

Rol de l'organisme

Programa anual d'actuació estadística: 2012

Organisme: Escola d'Administració Pública de Catalunya

Nombre d'actuacions: 1 de 309

Cost directe estimat aproximat: 42.000 €