Saltar al contingut principal

Organisme: Institut Cartogràfic de Catalunya

Rol de l'organisme

Programa anual d'actuació estadística: 2012

Organisme: Institut Cartogràfic de Catalunya

Nombre d'actuacions: 2 de 309

Cost directe estimat aproximat: 40.000 €