Origen de la informació: conciliació de fonts

Programa anual d'actuació estadística: 2016

Origen de la informació: conciliació de fonts

Nombre d'actuacions: 20 de 324

Cost directe estimat aproximat: 515.900 €

Sou aquí: