Periodicitat: quinquennal

Programa anual d'actuació estadística: 2012

Periodicitat: quinquennal

Nombre d'actuacions: 7 de 309

Cost directe estimat aproximat: 1.086.200 €

Sou aquí: