Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DE MALALTIES DE DECLARACIÓ OBLIGATÒRIA

Codi: 09 03 01 PAAE: 2012 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Tractament i anàlisi de les butlletes de les malalties de declaració obligatòria tant pel que fa a les numèriques com a les individualitzades. Les primeres es reben setmanalment i constitueixen un resum numèric del nombre de casos per setmana i comarca de les malalties de declaració obligatòria. Les individualitzades proporcionen, a més, informació sobre les característiques del pacient.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Salut i serveis sanitaris

Nom: ESTADÍSTICA DE MALALTIES DE DECLARACIÓ OBLIGATÒRIA

Finalitat: Conèixer el nombre de casos per setmana i comarca de les malalties de declaració obligatòria. Les individualitzades proporcionen, a més, informació sobre les característiques del pacient.

Organismes responsables: Departament de Salut

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació: dades d'origen administratiu

Informant inicial: establiment

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: per a les malalties de declaració numèriques: nombre de casos/setmana, centre declarant, setmana; per a les malalties de declaració individualitzades: nom, edat i sexe del pacient, tipus de malaltia, centre declarant, data d'inici dels símptomes, declaració per sospita o per confirmació.

Organismes difusors: Departament de Salut

Mitjà principal de difusió: publicació impresa, Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 2n trimestre del 2012

Cost directe estimat: 41.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2012/090301

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Els resultants proporcionen coneixement sobre el comportament (evolució i tendència) de les malalties infeccioses (casos aïllats i brots epidèmics) subjectes a vigilància epidemiològica (taxes d'incidència). Els resultats es poden consultar en el Butlletí Epidemiològic de Catalunya (BEC), que ofereix a cada publicació les dades de casos per setmanes, i anualment el resum de les dades de l'any anterior.

Referència temporal de les dades: 2011

Desagregació territorial: Catalunya, província, comarca i municipi. També regió sanitària, sector sanitari i àrea bàsica de salut.

Resultats publicats:

Resultats setmanals. Butlletí Epidemiològic de Catalunya (BEC) (Internet)

Observacions:

La publicació del resum anual de resultats de l'any 2011 es preveu per a finals de juny del 2013. La informació disponible no publicada es pot sol·licitar a la Secretaria de Salut Pública del Departament de Salut.

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.