Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA D'INCIDÈNCIA DEL CÀNCER DE LA DEMARCACIÓ DE TARRAGONA

Codi: 09 09 03 PAAE: 2012 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Operació de recollida, selecció i tractament d'informació de múltiples fonts, seguida d'un tractament estadístic per tal d'obtenir dades sobre incidència de càncer i supervivència del càncer als cinc anys dels pacients diagnosticats a la demarcació de Tarragona.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Salut i serveis sanitaris

Nom: ESTADÍSTICA DEL CÀNCER

Finalitat: Recollida sistemàtica i continuada de la informació sobre els casos de càncer a Catalunya i anàlisi de la incidència, la supervivència i la prevalença del càncer a Catalunya.

Organismes responsables: Fundació Lliga per a la Investigació i Prevenció del Càncer (FUNCA)

Organismes col·laboradors: Departament de Salut

Origen de la informació: dades d'origen administratiu, dades d'origen estadístic

Informant inicial: establiment

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu, transcripció de document estadístic

Periodicitat: biennal

Variables principals a investigar: tipus de càncer segons la localització del tumor primari

Organismes difusors: Fundació Lliga per a la Investigació i Prevenció del Càncer (FUNCA)

Mitjà principal de difusió: publicació impresa

Nivell de desagregació territorial: altres àmbits

Referència temporal dels resultats: 2007

Disponibilitat dels resultats sintètics: 1r semestre del 2012

Cost directe estimat: 179.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2012/090903

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Incidència, mortalitat i prevalença de càncer per sexe, edat i tipus tumoral de la demarcació de Tarragona, les regions sanitàries Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre i les comarques abastades per aquestes regions sanitàries.

Referència temporal: 2007

Resultats publicats:

Registre de càncer a Tarragona (Internet)

Observacions:

A les pàgines indicades es poden consultar diferents monografies i documents sobre la problemàtica del càncer a Catalunya. La informació no publicada es pot sol·licitar a la Fundació Lliga per a la Investigació i Prevenció del Càncer (FUNCA).

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.