Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA SOBRE LA SIDA I INFECCIÓ PEL VIH A BARCELONA

Codi: 09 14 04 PAAE: 2012 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: L'Agència de Salut Pública de Barcelona obté les estadístiques bàsiques sobre els casos de la malaltia de la SIDA i de l'evolució de la prevalença de la infecció per l'HIV així com aspectes microbiològics, clínics, de conductes i de prevenció relacionats.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Salut i serveis sanitaris

Nom: ESTADÍSTICA DE LES CAUSES DE MORBIDITAT I MORT DEL MUNICIPI DE BARCELONA

Finalitat: Elaboració de les estadístiques de les causes de mort i de morbiditat del municipi de Barcelona.

Organismes responsables: Ajuntament de Barcelona

Organismes col·laboradors: Departament de Salut

Origen de la informació: dades d'origen administratiu

Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: trimestral

Variables principals a investigar: nombre de morts de SIDA, distribució de grups de transmissió per districte, sexe i edat, evolució dels casos de SIDA.

Organismes difusors: Ajuntament de Barcelona, Agència de Salut Pública de Barcelona

Mitjà principal de difusió: publicació impresa, Internet

Nivell de desagregació territorial: municipal

Referència temporal dels resultats: 2012

Disponibilitat dels resultats sintètics: 2013

Cost directe estimat: 38.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2012/091404

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Dades estadístiques sobre casos de malaltia de sida i evolució de la prevalença de la infecció, per sexe i edat, que es publiquen dins l'informe que duu a terme l'Agència de Salut Pública de Barcelona

Referència temporal de les dades: 2011

Desagregació territorial: municipal i districtes

Resultats publicats:

Sida a Barcelona (Internet i publicació impresa)

La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:

Sida a Barcelona

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.