Saltar al contingut principal

INDICADORS DE RENDIBILITAT DEL SECTOR HOTELER

Codi: 16 01 06 PAAE: 2012 Tipus d'actuació: nova

Ressenya: Explotació específica per a Catalunya, segons marques turístiques, de l'Enquesta d'ocupació hotelera d'àmbit estatal per tal de conèixer la facturació mitjana per habitació ocupada (ADR) i els ingressos per habitació disponible (RevPAR).

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Turisme

Nom: ESTADÍSTICA D'OCUPACIÓ TURÍSTICA: HOTELS, CÀMPINGS I TURISME RURAL

Finalitat: Conèixer el nombre de viatges i les pernoctacions en aquests tipus d'allotjament.

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística

Origen de la informació: dades d'origen estadístic

Informant inicial: establiment

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: mensual

Variables principals a investigar: facturació mitjana per habitació ocupada (ADR) i ingressos per habitació disponible (RevPAR)

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: altres àmbits

Referència temporal dels resultats: Mesos del 2012

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4 setmanes

Cost directe estimat: < 6.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2012/160106

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

El principal objectiu dels Indicadors de rendibilitat del sector hoteler és elaborar dos indicadors que facilitin al sector hoteler la presa de decisions ja que els permet avaluar la seva política de preus o "revenue management":

ADR: average daily rate (tarifa mitjana diària) o facturació mitjana per habitació ocupada.

RevPAR: revenue per available room o ingressos per habitació disponible.

La recollida de dades per al càlcul de l'ADR i del RevPAR es fa amb l'Enquesta d'ocupació hotelera (EOH), per la qual cosa el detall dels àmbits i del disseny mostral són els mateixos que els de l'enquesta.

L'Idescat fa una difusió mensual d'ambdós indicadors en l'àmbit de Catalunya, per categories d'hotels i per les marques turístiques. Els dos indicadors es difonen tant en valor com les variacions respecte al mateix mes de l'any anterior.

Referència temporal de les dades: mesos del 2012

Desagregació territorial: marques turístiques i Catalunya

Resultats publicats:

Indicadors de rendibilitat del sector hoteler (Internet)

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Calendari de difusió de resultats 2012