Saltar al contingut principal

ADAPTACIÓ D'ALTRES CLASSIFICACIONS ESTADÍSTIQUES

Codi: 22 02 06 PAAE: 2012 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Tasques d'adaptació catalana de classificacions estadístiques sectorials d'interès en els àmbits del comerç amb l'estranger, Nomenclatura combinada (NC), amb les seves correspondències, de l'estadística sobre la producció industrial, Classificació estadística de productes industrials (PRODCOM), o de sanitat, Classificació internacional de malalties (CIM).

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Metodologia i normalització estadístiques

Nom: NOMENCLATURES I CLASSIFICACIONS ESTADÍSTIQUES OFICIALS

Finalitat: Perfeccionament dels criteris d'homogeneïtat tècnica de l'estadística oficial catalana.

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Termcat, Departament de Salut

Origen de la informació: —

Informant inicial: —

Tècnica de recollida de les dades primàries: —

Periodicitat: contínua

Variables principals a investigar: —

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: publicació impresa, Internet

Nivell de desagregació territorial: —

Referència temporal dels resultats: —

Disponibilitat dels resultats sintètics: —

Cost directe estimat: 12.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2012/220206

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

S'han portat a terme les tasques d'adaptació catalana de classificacions estadístiques sectorials en els àmbits del comerç amb l'estranger (Nomenclatura combinada, NC), amb totes les seves correspondències, i de l'estadística sobre la producció industrial (Classificació estadística de productes industrials, PRODCOM).

Resultats publicats:

Adaptació catalana de la Nomenclatura combinada 2012. NC 2012 (Internet)

Adaptació catalana de la Classificació de l'Enquesta industrial de productes 2011. PRODCOM-EIP 2011 (Internet)

Classificació Internacional de malalties revisió 10. CIM-10 (Internet)

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.