Saltar al contingut principal

Subàmbit 01 04: Naixements i defuncions

Programa anual d'actuació estadística: 2019

Subàmbit: 01 04. Naixements i defuncions

Nombre d'actuacions: 3

Cost directe estimat: 101.300 €