Subàmbit 02 03: Conjuntura econòmica

Programa anual d'actuació estadística: 2017

Subàmbit: 02 03. Conjuntura econòmica

Nombre d'actuacions: 13

Cost directe estimat: 231.134 €

Sou aquí: