Subàmbit 02 04: Preus

Programa anual d'actuació estadística: 2019

Subàmbit: 02 04. Preus

Nombre d'actuacions: 2

Cost directe estimat: 208.200 €