Subàmbit 03 10: Sector públic

Programa anual d'actuació estadística: 2019

Subàmbit: 03 10. Sector públic

Nombre d'actuacions: 15

Cost directe estimat: 213.219 €