Subàmbit 04 03: Condicions laborals

Programa anual d'actuació estadística: 2019

Subàmbit: 04 03. Condicions laborals

Nombre d'actuacions: 10

Cost directe estimat: 346.300 €