Subàmbit 04 07: Cultura

Programa anual d'actuació estadística: 2019

Subàmbit: 04 07. Cultura

Nombre d'actuacions: 8

Cost directe estimat: 247.000 €