Saltar al contingut principal

Subàmbit 04 08: Entitats religioses

Programa anual d'actuació estadística: 2019

Subàmbit: 04 08. Entitats religioses

Nombre d'actuacions: 1

Cost directe estimat: 63.950 €