Àmbit 06: Territori i medi ambient

Programa anual d'actuació estadística: 2019

Àmbit: 06. Territori i medi ambient

Nombre d'actuacions: 36

Cost directe estimat: 639.664 €