Organisme: Departament de Cultura

Rol de l'organisme

Programa anual d'actuació estadística: 2019

Organisme: Departament de Cultura

Nombre d'actuacions: 15

Cost directe estimat: 456.500 €