Organisme: Departament de la Presidència

Rol de l'organisme

Programa anual d'actuació estadística: 2019

Organisme: Departament de la Presidència

Nombre d'actuacions: 10

Cost directe estimat: 252.259 €