Periodicitat: biennal

Programa anual d'actuació estadística: 2019

Periodicitat: biennal

Nombre d'actuacions: 3

Cost directe estimat: 210.000 €