Estadística de població resident a l'estranger

Codi: 01 01 02PAAE: 2017Tipus: consolidada

Àmbit: 01. PoblacióSubàmbit: 01 01. Evolució i estructura de la població

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística

Cost directe estimat: 13.700 €

Ressenya: Explotació de l'arxiu del Padró d'espanyols residents a l'estranger (PERE) amb la darrera inscripció padronal en un municipi de Catalunya. Inclusió de les dades relatives a les noves inscripcions al Registre de matrícula dels consolats espanyols a l'estranger.

Fases del procés estadístic: especificar necessitats, disseny, recollida, procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: persona física

Unitat d'informació: persones

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: edat, sexe, lloc de naixement, país de residència

Desagregació territorial dels resultats: municipis, àmbits del Pla territorial, comarques i Aran, províncies

Període de referència: 2017

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: abril del 2017

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2017/010102

Compliment

Grau de compliment : L'actuació s'ha dut a terme.

Informació disponible:

Sexe, edat, lloc de naixement, país/continent de residència de la població resident a l'estranger.

Referència temporal de les dades: 2017

Desagregació territorial de les dades publicades: àmbits del Pla territorial, comarques i Aran, províncies, municipis

Resultats publicats:

Padró d'habitants residents a l'estranger

Ampliació de resultats

Dossiers Idescat. Núm. 22. Els catalans residents a l'estranger 2017 (PDF)

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Calendari de difusió de resultats 2017

Sou aquí: