Estadística d'estructura i naturalesa de la població de la ciutat de Barcelona

Codi: 01 01 08PAAE: 2017Tipus: consolidada

Àmbit: 01. PoblacióSubàmbit: 01 01. Evolució i estructura de la població

Organismes responsables: Ajuntament de Barcelona

Organismes col·laboradors: —

Cost directe estimat: 9.200 €

Ressenya: Elaboració de les taules estadístiques resultants de l'explotació del Padró continu de població de la ciutat de Barcelona.

Fases del procés estadístic: especificar necessitats, disseny, construcció, procés, anàlisi, difusió.

Informant: persona física

Unitat d'informació: persones físiques

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: edat, sexe, lloc de naixement, estudis, nacionalitat, anys d'alta al Padró municipal

Desagregació territorial dels resultats: districtes, barris, seccions censals, inframunicipal, municipi de Barcelona

Període de referència: 2017

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: novembre del 2017

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2017/010108

Compliment

Grau de compliment : L'actuació s'ha dut a terme.

Informació disponible:

Sexe, edat, lloc de naixement, estudis, nacionalitat, anys d'alta al Padró municipal.

Referència temporal de les dades: 2017

Desagregació territorial de les dades publicades: barris, districtes, seccions censals, inframunicipal, municipi de Barcelona

Resultats publicats:

Característiques de la població. Població segons Padró d'habitants. Any 2017

Característiques de la població de Barcelona segons el Padró Municipal. Gener 2017 (PDF)

La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:

Característiques de la població de Barcelona segons el Padró Municipal. Gener 2017 (PDF)

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Sou aquí: