Estadística de la mobilitat obligada per raó d'estudi. Ensenyaments no universitaris

Codi: 01 07 01PAAE: 2018Tipus: consolidada

Àmbit: 01. PoblacióSubàmbit: 01 07. Mobilitat i població estacional

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Departament d'Ensenyament

Cost directe estimat: 22.000 €

Ressenya: Explotació de l'arxiu de matriculació del Departament d'Ensenyament. Aquest arxiu conté el municipi de residència de l'alumne i el municipi del centre on es desplaça a estudiar, així com el sexe, edat de l'escolar i nivell d'estudis que cursa.

Fases del procés estadístic: especificar necessitats, disseny, recollida, procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: persona física

Unitat d'informació: alumnes

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: edat, sexe, lloc de residència, lloc d'estudi i nivell d'estudis en curs

Desagregació territorial dels resultats: províncies, municipis, Catalunya, àmbits del Pla territorial

Període de referència: 2017-2018 (curs escolar)

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: novembre del 2018

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2018/010701

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Calendari de difusió de resultats 2018

Sou aquí: