Estadística de la mobilitat obligada per raó d'estudi. Ensenyaments universitaris

Codi: 01 07 02PAAE: 2017Tipus: consolidada

Àmbit: 01. PoblacióSubàmbit: 01 07. Mobilitat i població estacional

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Departament d'Empresa i Coneixement

Cost directe estimat: 21.300 €

Ressenya: Explotació de l'arxiu de matriculació de la Secretaria d'Universitats i Recerca del Departament d'Empresa i Coneixement. Aquest arxiu conté el municipi de residència de l'alumne i el municipi del centre on es desplaça a estudiar, així com el sexe.

Fases del procés estadístic: especificar necessitats, disseny, recollida, procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: persona física

Unitat d'informació: estudiants

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: sexe, lloc de residència i lloc d'estudi dels estudiants universitaris

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, àmbits del Pla territorial, comarques i Aran, províncies, municipis

Període de referència: 2015-2016 (curs)

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: octubre del 2017

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2017/010702

Compliment

Grau de compliment : L'actuació s'ha dut a terme.

Informació disponible:

Les dades de la mobilitat dels estudiants universitaris provenen del registre de la matrícula del sistema UNEIX de la Secretaria d'Universitats i Recerca, i proporciona informació sobre la matrícula dels alumnes de 18 anys i més de les 12 universitats catalanes; és a dir, totes excepte la UOC (que no és presencial). Les dades publicades inclouen informació de les universitats públiques i privades, de centres integrats i adscrits, i dels nivells educatius de cicles, graus i màsters amb titulacions homologades.

S'ofereixen dades classificades per lloc de residència, lloc d'estudi i sexe. La base de dades origen-destinació ofereix informació dels desplaçaments intramunicipals i intermunicipals, classificats segons el municipi de residència, el municipi d'estudi i el sexe. S'hi inclou el total de desplaçaments amb origen o destinació al municipi i el saldo resultant.

Referència temporal de les dades: 2015-2016 (curs)

Desagregació territorial de les dades publicades: Catalunya, àmbits del Pla territorial, comarques i Aran, províncies, municipis

Resultats publicats:

Estadística de la mobilitat obligada per raó d'estudis universitaris

Ampliació de resultats intermunicipals i intercomarcals

Dossiers Idescat. Núm. 21. Mobilitat obligada de la població de Catalunya (PDF)

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Calendari de difusió de resultats 2017

Sou aquí: