Estimacions de població estacional

Codi: 01 07 03PAAE: 2019Tipus: consolidada

Àmbit: 01. PoblacióSubàmbit: 01 07. Mobilitat i població estacional

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Departament d'Educació, Departament d'Empresa i Coneixement

Cost directe estimat: 20.000 €

Ressenya: Estimació de la població que té relació amb el municipi per residència, ja sigui principal o secundària, per treball, per estudis o per turisme, mesurada en mitjana anual i en mitjana trimestral.

Fases del procés estadístic: especificar necessitats, disseny, recollida, procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: persona física

Unitat d'informació: persones físiques

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: efectius de població, població equivalent a temps complet anual en un municipi

Desagregació territorial dels resultats: municipis, comarques i Aran

Període de referència: 2018

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: novembre del 2019

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2019/010703

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Calendari de difusió de resultats 2019