Projeccions de població en edat escolar

Codi: 01 08 01PAAE: 2017Tipus: consolidada

Àmbit: 01. PoblacióSubàmbit: 01 08. Projeccions de població

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: —

Cost directe estimat: 12.000 €

Ressenya: Avaluació dels efectius de població en edat escolar a Catalunya per al període 2016-2026, segons trams d'edat i sexe.

Fases del procés estadístic: especificar necessitats, disseny, construcció, recollida, procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: —

Unitat d'informació: —

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: edat, sexe

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, àmbits del Pla territorial, comarques i Aran, províncies, municipi de Barcelona

Període de referència: 2016-2026

Periodicitat: quinquennal

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 2n semestre del 2017

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2017/010801

Compliment

Grau de compliment : L'actuació s'ha dut a terme.

Informació disponible:

Avaluació dels efectius de població en edat escolar a Catalunya per al període 2016-2026, segons trams d'edat i sexe.

Referència temporal de les dades: 2016-2026

Desagregació territorial de les dades publicades: Catalunya, àmbits del Pla territorial, comarques i Aran, províncies, municipi de Barcelona

Resultats publicats:

Projeccions de població en edat escolar. Pàgina monogràfica

Projeccions de població en edat escolar. Anuari estadístic de Catalunya

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Calendari de difusió de resultats 2017

Sou aquí: