Projeccions de població en edat escolar

Codi: 01 08 01PAAE: 2017Tipus: consolidada

Àmbit: 01. PoblacióSubàmbit: 01 08. Projeccions de població

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: —

Cost directe estimat: 12.000 €

Ressenya: Avaluació dels efectius de població en edat escolar a Catalunya per al període 2016-2026, segons trams d'edat i sexe.

Fases del procés estadístic: especificar necessitats, disseny, construcció, recollida, procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: —

Unitat d'informació: —

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: edat, sexe

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, àmbits del Pla territorial, comarques i Aran, províncies, municipi de Barcelona

Període de referència: 2016-2026

Periodicitat: quinquennal

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 2n semestre del 2017

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2017/010801

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Calendari de difusió de resultats 2017

Sou aquí: