Indicadors conjunturals d'activitat del sector serveis

Codi: 02 03 03PAAE: 2018Tipus: consolidada

Àmbit: 02. EconomiaSubàmbit: 02 03. Conjuntura econòmica

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística

Cost directe estimat: 10.000 €

Ressenya: Elaborar un indicador del sector serveis per tal de reflectir l'evolució conjuntural de l'activitat real d'aquest sector.

Fases del procés estadístic: especificar necessitats, disseny, construcció, recollida, procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: empresa

Unitat d'informació: dades agregades

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: activitat del sector serveis mesurada en volum de negoci i també corregida d'efectes de calendari i d'estacionalitat

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2017-2018 (mesos de novembre del 2017 fins a octubre del 2018)

Periodicitat: mensual, trimestral

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: mesos del 2018 (en el cas de l'IPROSS: període: trimestral; any: 2018; Retard: 3 mesos)

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2018/020303

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Calendari de difusió de resultats 2018

Sou aquí: