Estadística sobre innovació a les empreses

Codi: 02 07 02PAAE: 2017Tipus: consolidada

Àmbit: 02. EconomiaSubàmbit: 02 07. R+D+I

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística, Departament d'Empresa i Coneixement

Cost directe estimat: 11.500 €

Ressenya: Explotació específica per a Catalunya de l'Enquesta d'innovació a les empreses d'àmbit estatal, amb l'objectiu d'obtenir informació directa sobre el procés d'innovació a les empreses, tant tecnològica com no tecnològica, elaborant diferents indicadors.

Fases del procés estadístic: especificar necessitats, disseny, construcció, recollida, procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: empresa

Unitat d'informació: empreses amb 10 ocupats o més

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: nombre d'empreses innovadores segons si fan innovació de producte, de procés i de producte i procés, objectius d'innovació, intensitat d'innovació, despeses en innovació segons activitat innovadora, empreses amb innovacions no tecnològiques segons tipus d'innovació i objectius

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2015

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: juliol del 2017

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2017/020702

Compliment

Grau de compliment : L'actuació s'ha dut a terme.

Informació disponible:

Informació de diferents indicadors sobre innovació tecnològica com són el nombre d'empreses amb activitats innovadores, nombre d'empreses segons el tipus de despesa en innovació, intensitat en la innovació i altres.

Referència temporal de les dades: 2015

Desagregació territorial de les dades publicades: Catalunya

Resultats publicats:

Innovació tecnològica. Empreses

Innovació tecnològica. Empreses. Per objectius d'innovació

Innovació tecnològica. Despeses

Innovació no tecnològica. Empreses. Per objectius d'innovació

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Calendari de difusió de resultats 2017

Sou aquí: