Enquesta territorial sobre equipament i ús de TIC a les llars

Codi: 02 08 02PAAE: 2017Tipus: consolidada

Àmbit: 02. EconomiaSubàmbit: 02 08. TIC

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya, Departament de la Presidència

Organismes col·laboradors: —

Cost directe estimat: 50.000 €

Ressenya: Disseny de l'operació i execució del treball de camp de l'Enquesta territorial sobre TIC a les llars, amb els objectius d'obtenir per a Catalunya indicadors addicionals als de l'Enquesta sobre TIC a les llars de l'INE i d'elaborar estimacions territorials dels principals indicadors d'equipament i ús de les TIC mitjançant la metodologia d'estimació de petites àrees. Els resultats finals s'homogeneïtzen amb els obtinguts de l'explotació de l'Enquesta sobre TIC que realitza l'INE.

Fases del procés estadístic: —.

Informant: —

Unitat d'informació: —

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació: —

Variables principals: —

Desagregació territorial dels resultats: —

Període de referència: —

Periodicitat: —

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: —

Canal de difusió: —

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2017/020802

Compliment

Grau de compliment : L'actuació s'ha dut a terme.

Informació disponible:

S'ha dut a terme el disseny de l'operació i l'execució del treball de camp.

Observacions:

L'any 2017 l'actuació consistia en el disseny de l'operació i l'execució del treball de camp.

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Sou aquí: