Enquesta territorial sobre equipament i ús de TIC a les llars

Codi: 02 08 02PAAE: 2018Tipus: consolidada

Àmbit: 02. EconomiaSubàmbit: 02 08. TIC

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya, Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública

Organismes col·laboradors: —

Cost directe estimat: 25.000 €

Ressenya: Explotació del fitxer de microdades de l'Enquesta territorial sobre TIC a les llars amb l'objectiu d'obtenir per a Catalunya indicadors addicionals als de l'Enquesta sobre TIC a les llars de l'INE. S'elaboren estimacions territorials dels principals indicadors d'equipament i ús de les TIC a les llars mitjançant la metodologia de l'estimació de petites àrees. Els resultats finals s'homogeneïtzen amb els obtinguts de l'explotació de l'enquesta sobre TIC que realitza l'INE.

Fases del procés estadístic: especificar necessitats, disseny, construcció, recollida, procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: llar, persona física

Unitat d'informació: llars, població de 16 anys i més

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: enquesta telefònica

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: edat, sexe, disponibilitat d'ordinador a l'habitatge, connexió a Internet a l'habitatge, ús de l'ordinador, ús d'Internet, comerç electrònic

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, àmbits del Pla territorial, comarques i Aran

Període de referència: 2017

Periodicitat: biennal

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 1r semestre del 2018

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2018/020802

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Calendari de difusió de resultats 2018

Sou aquí:

  • Twitter
  • LinkedIn