Estadística sobre l'ús de TIC i del comerç electrònic a les empreses

Codi: 02 08 03PAAE: 2018Tipus: consolidada

Àmbit: 02. EconomiaSubàmbit: 02 08. TIC

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística

Cost directe estimat: 12.000 €

Ressenya: Explotació específica per a Catalunya de l'Enquesta sobre l'ús de TIC i del comerç electrònic a les empreses que realitza l'INE, per agrupació d'activitat econòmica i dimensió de les empreses, que permeti fer comparatives amb altres territoris (Espanya, comunitats autònomes i UE).

Fases del procés estadístic: especificar necessitats, disseny, construcció, recollida, procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: empresa

Unitat d'informació: empreses

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: equipament en TIC, eines i aplicacions, ús de les TIC, formació en TIC, comerç electrònic, sector d'activitat i grandària de l'empresa

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2017-2018 (2017 (comerç electrònic) i 2018 (equipament TIC))

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: octubre del 2018 (els resultats d'equipament TIC van referits al primer trimestre del 2018)

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2018/020803

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Calendari de difusió de resultats 2018

Sou aquí: