Indicadors de rendibilitat del sector hoteler

Codi: 03 08 04PAAE: 2017Tipus: consolidada

Àmbit: 03. Sectors econòmicsSubàmbit: 03 08. Turisme

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Departament d'Empresa i Coneixement, Institut Nacional d'Estadística

Cost directe estimat: 11.400 €

Ressenya: Explotació específica per a Catalunya, segons marques turístiques i categories, de l'Enquesta d'ocupació hotelera d'àmbit estatal per tal de conèixer la facturació mitjana per habitació ocupada (ADR) i els ingressos per habitació disponible (RevPAR).

Fases del procés estadístic: especificar necessitats, recollida, procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: establiment

Unitat d'informació: dades agregades

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: facturació mitjana per habitació ocupada (ADR), ingressos per habitació disponible (RevPAR)

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, marques turístiques

Període de referència: 2016-2017 (mesos de desembre del 2016 fins a novembre del 2017)

Periodicitat: mensual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: mesos del 2017

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2017/030804

Compliment

Grau de compliment : L'actuació s'ha dut a terme.

Informació disponible:

El principal objectiu dels indicadors de rendibilitat del sector hoteler és elaborar dos indicadors que facilitin a aquest sector la presa de decisions, ja que els permet avaluar la seva política de preus o 'revenue management':

ADR: Average Daily Rate (Tarifa mitjana diària) o Facturació mitjana per habitació ocupada.

RevPAR: Revenue per Available Room o Ingressos per habitació disponible.

La recollida de dades per al càlcul de l'ADR i del RevPAR es fa amb l'Enquesta d'ocupació hotelera (EOH), per la qual cosa el detall dels àmbits i del disseny mostral són els mateixos que els de l'enquesta.

L'Idescat fa una difusió mensual d'ambdós indicadors en l'àmbit de Catalunya per categories d'hotels i per marques turístiques. Els dos indicadors es difonen tant en valor com les variacions respecte al mateix mes de l'any anterior.

Referència temporal de les dades: 2016-2017 (mesos de desembre del 2016 fins a novembre del 2017)

Desagregació territorial de les dades publicades: Catalunya, marques turístiques

Resultats publicats:

Indicadors de rendibilitat del sector hoteler

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Calendari de difusió de resultats 2017

Sou aquí: