Enquesta del finançament i la despesa de l'ensenyament privat

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Departament d'Ensenyament, Departament d'Empresa i Coneixement, Institut Nacional d'Estadística

Cost directe estimat: 15.400 €

Ressenya: Enquesta del finançament i la despesa de l'ensenyament privat a Catalunya corresponent al curs 2014-2015. Tabulació i publicació dels resultats del treball de camp realitzat l'any anterior.

Fases del procés estadístic: procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: establiment

Unitat d'informació: centres d'ensenyament privat

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: enquesta presencial

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: titularitat, nivell educatiu, alumnat, professorat, despeses i finançament detallats

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2014-2015 (curs escolar)

Periodicitat: quinquennal

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: juliol del 2017

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2017/040405

Compliment

Grau de compliment : L'actuació s'ha dut a terme.

Informació disponible:

Durant l'any 2017 s'ha realitzat la tabulació i publicació dels resultats del treball de camp de recollida de la informació de l'enquesta efectuat durant l'any 2016.

Referència temporal de les dades: 2014-2015 (curs escolar)

Desagregació territorial de les dades publicades: Catalunya

Resultats publicats:

Estadística del finançament i la despesa de l'ensenyament privat

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Calendari de difusió de resultats 2017

Sou aquí: