Enquesta de biblioteques

Codi: 04 07 02PAAE: 2017Tipus: consolidada

Àmbit: 04. Treball i societatSubàmbit: 04 07. Cultura

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Departament de Cultura, Institut Nacional d'Estadística

Cost directe estimat: 19.500 €

Ressenya: Realització d'una enquesta que recull informació sobre les característiques de les biblioteques segons l'estructura, el funcionament, l'equipament, el personal, els serveis i les despeses.

Fases del procés estadístic: recollida, procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: establiment

Unitat d'informació: biblioteques

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: enquesta presencial

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: estructura, funcionament, equipament, personal, serveis i despeses

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, àmbits del Pla territorial, comarques i Aran, províncies, municipis

Període de referència: 2016

Periodicitat: biennal

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: desembre del 2017

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2017/040702

Compliment

Grau de compliment : L'actuació s'ha dut a terme.

Informació disponible:

Realització de l'enquesta al conjunt de biblioteques de Catalunya, recollint informació sobre la seva dotació, activitat, personal, despeses i finançament.

Referència temporal de les dades: 2016

Desagregació territorial de les dades publicades: Catalunya, àmbits del Pla territorial, comarques i Aran, províncies, municipis

Resultats publicats:

Estadística de biblioteques

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Calendari de difusió de resultats 2019

Sou aquí: