Saltar al contingut principal

Estadística dels centres de culte a Catalunya

Codi: 04 08 01PAAE: 2019Tipus: consolidada

Àmbit: 04. Treball i societatSubàmbit: 04 08. Entitats religioses

Organismes responsables: Departament de Justícia

Organismes col·laboradors: —

Cost directe estimat: 63.950 €

Ressenya: Quantificació, adscripció a confessió religiosa i distribució territorial dels centres de culte existents a Catalunya, a partir de dades d'origen administratiu obtingudes de la base de dades del Mapa religiós de Catalunya.

Fases del procés estadístic: disseny, construcció, recollida, procés, anàlisi, difusió.

Informant: entitat religiosa

Unitat d'informació: entitats religioses

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: nombre, confessió religiosa d'adscripció i distribució territorial dels centres de culte a Catalunya, evolució

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, comarques i Aran

Període de referència: 2018

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 1r trimestre del 2019

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2019/040801

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Calendari de difusió de resultats 2019