Estadística electoral de la ciutat de Barcelona

Codi: 04 09 02PAAE: 2017Tipus: consolidada

Àmbit: 04. Treball i societatSubàmbit: 04 09. Eleccions i participació ciutadana

Organismes responsables: Ajuntament de Barcelona

Organismes col·laboradors: —

Cost directe estimat: 7.200 €

Ressenya: Elaboració de taules estadístiques de la participació i resultats electorals provisionals de la ciutat de Barcelona, així com l'elaboració de sèries dels resultats electorals, a partir del tractament estadístic de la informació subministrada pels organismes competents en l'àmbit electoral.

Fases del procés estadístic: especificar necessitats, disseny, construcció, procés, anàlisi, difusió.

Informant: persona física

Unitat d'informació: persones físiques

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: nombre d'electors i vots per cada partit polític

Desagregació territorial dels resultats: barris, districtes, seccions censals, municipi de Barcelona

Període de referència: convocatòria electoral

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 4 setmanes

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2017/040902

Compliment

Grau de compliment : L'actuació s'ha dut a terme.

Informació disponible:

Taules estadístiques de la participació i resultats electorals provisionals de la ciutat de Barcelona, així com l'elaboració de sèries dels resultats electorals a partir del tractament estadístic de la informació subministrada pels organismes competents en l'àmbit electoral: nombre d'electors i vots per cada partit polític.

Referència temporal de les dades: convocatòria electoral

Desagregació territorial de les dades publicades: barris, districtes, seccions censals, municipi de Barcelona

Resultats publicats:

Estadístiques electorals

Informe sobre les Eleccions al Parlament de Catalunya. 21 desembre 2017 (PDF)

Comparació de resultats eleccions al Parlament de Catalunya. 2015-2017 (PDF)

La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:

Informe sobre les Eleccions al Parlament de Catalunya. 21 desembre 2017 (PDF)

Comparació de resultats eleccions al Parlament de Catalunya. 2015-2017 (PDF)

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Sou aquí: