Saltar al contingut principal

Estadística de l'Administració de justícia

Codi: 04 10 09PAAE: 2019Tipus: consolidada

Àmbit: 04. Treball i societatSubàmbit: 04 10. Justícia i seguretat

Organismes responsables: Departament de Justícia

Organismes col·laboradors: —

Cost directe estimat: 6.000 €

Ressenya: Explotació estadística de la informació de caràcter administratiu disponible al Departament de Justícia en relació amb l'àmbit de l'Administració de justícia.

Fases del procés estadístic: procés, anàlisi, difusió.

Informant: Administració pública

Unitat d'informació: —

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: òrgans judicials segons jurisdicció i territori, jutjats de pau, assumptes ingressats i resolts en les diverses jurisdiccions

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, àmbits del Pla territorial, províncies, partits judicials

Període de referència: 2018

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 3 mesos

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2019/041009

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Calendari de difusió de resultats 2019