Enquesta de condicions de vida

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Institut Nacional d'Estadística, Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona, Àrea Metropolitana de Barcelona, Ajuntament de Barcelona

Cost directe estimat: 345.000 €

Ressenya: L'Enquesta de condicions de vida a Catalunya permet obtenir informació estadística sobre la distribució de la renda, així com la caracterització de la població en situació de risc de pobresa o d'exclusió social, d'acord amb els indicadors estàndards europeus i tenint en compte el llindar de pobresa propi de Catalunya. Enguany es compon de dues mostres homogènies recollides separadament, una per l'INE i una altra per l'Idescat. El treball de camp per recollir la informació d'aquest any (amb informació de la renda corresponent a l'any anterior) es realitza simultàniament a l'explotació i la publicació dels resultats de l'enquesta de l'any anterior.

Fases del procés estadístic: recollida, procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: Administració pública, llar

Unitat d'informació: població resident a les llars

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: enquesta presencial

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: edat, sexe, composició de la llar, condicions de l'habitatge, detall dels ingressos dels individus i percepció de les condicions de vida

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, àmbits del Pla territorial, Àrea Metropolitana de Barcelona

Període de referència: 2016

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 3r trimestre del 2017

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2017/050101

Compliment

Grau de compliment : L'actuació s'ha dut a terme.

Informació disponible:

Durant l'any 2017 s'ha explotat l'Enquesta de condicions de vida 2016, per primera vegada amb la incorporació de la mostra addicional recollida per l'Idescat durant l'any anterior. La nova mostra ha permès oferir una tabulació amb un detall territorial per àmbits.

Així mateix, s'ha realitzat el treball de camp de la mostra addicional per a Catalunya de l'enquesta de l'any 2017.

Referència temporal de les dades: 2016

Desagregació territorial de les dades publicades: Catalunya, àmbits del Pla territorial, Àrea Metropolitana de Barcelona

Resultats publicats:

Enquesta de condicions de vida

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Calendari de difusió de resultats 2017

Sou aquí: