Estadística d'incidència del càncer a la demarcació de Tarragona

Codi: 05 03 15PAAE: 2017Tipus: consolidada

Àmbit: 05. Condicions de vida i protecció socialSubàmbit: 05 03. Salut

Organismes responsables: Fundació Lliga per a la Investigació i Prevenció del Càncer (FUNCA)

Organismes col·laboradors: Departament de Salut

Cost directe estimat: 179.000 €

Ressenya: Recollida de la informació dels casos de càncer; càlcul de la incidència, la mortalitat, la supervivència i la prevalença; i difusió dels resultats sobre la magnitud d'aquesta malaltia a la demarcació de Tarragona.

Fases del procés estadístic: especificar necessitats, disseny, construcció, recollida, procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: establiment

Unitat d'informació: persones físiques

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: edat, sexe, incidència, mortalitat, supervivència i tipus tumoral.

Desagregació territorial dels resultats: comarques i Aran, províncies, regions sanitàries

Període de referència: 2012

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: setembre del 2017

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2017/050315

Compliment

Grau de compliment : L'actuació s'ha dut a terme.

Informació disponible:

Incidència, mortalitat i prevalença de càncer per sexe, edat i tipus tumoral de la demarcació de Tarragona, les regions sanitàries Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre i les comarques abastades per aquestes regions sanitàries.

Referència temporal de les dades: 2012

Desagregació territorial de les dades publicades: comarques i Aran, províncies, regions sanitàries

Resultats publicats:

Registre de Càncer de Tarragona

Observacions:

La informació disponible no publicada es pot sol·licitar a la FUNCA: https://funca.cat/contacte

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Sou aquí: