Estadística sobre la sida i infecció pel VIH a la ciutat de Barcelona

Codi: 05 03 18PAAE: 2017Tipus: consolidada

Àmbit: 05. Condicions de vida i protecció socialSubàmbit: 05 03. Salut

Organismes responsables: Ajuntament de Barcelona

Organismes col·laboradors: Departament de Salut

Cost directe estimat: 38.000 €

Ressenya: L'Agència de Salut Pública de Barcelona obté les estadístiques bàsiques sobre els casos de sida i sobre l'evolució de la prevalença de la infecció pel VIH, així com aspectes microbiològics, clínics, de conductes i de prevenció relacionats.

Fases del procés estadístic: especificar necessitats, disseny, construcció, procés, anàlisi, difusió.

Informant: persona física

Unitat d'informació: —

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: edat, sexe, nombre de morts de la sida, distribució de grups de transmissió per districte, sexe i edat, evolució dels casos de sida

Desagregació territorial dels resultats: municipi de Barcelona, districtes

Període de referència: 2016

Periodicitat: trimestral

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2017

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2017/050318

Compliment

Grau de compliment : L'actuació no s'ha dut a terme.

Informació disponible:

Taules estadístiques corresponents a les malalties de declaració nominal i numèrica.

Referència temporal de les dades: 2016

Desagregació territorial de les dades publicades: districtes, municipi de Barcelona

Resultats publicats:

La salut a Barcelona 2016 - ASPB (PDF)

La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:

La salut a Barcelona 2016 - ASPB (PDF)

Motius de la falta de compliment:

Hi ha un retard en la publicació degut a les limitacions en recursos humans. Les dades de vigilància es tanquen al juny de l'any següent. Així, les dades corresponents al 2017 estaran disponibles al setembre de l'any 2018.

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Sou aquí: