Sistemes de gestió ambiental i etiquetatge ecològic

Codi: 06 02 08PAAE: 2019Tipus: consolidada

Àmbit: 06. Territori i medi ambientSubàmbit: 06 02. Medi ambient

Organismes responsables: Departament de Territori i Sostenibilitat

Organismes col·laboradors: —

Cost directe estimat: 1.500 €

Ressenya: Evolució de les organitzacions que estan adherides als sistemes d'ecogestió i ecoauditoria de la Unió Europea (UE) (Reglament CE 1221/2009) (EMAS) i de les organitzacions que disposen de productes o serveis amb l'etiqueta ecològica de la UE (Reglament CE 66/2010) o el distintiu de garantia de qualitat ambiental.

Fases del procés estadístic: especificar necessitats, disseny, construcció, recollida, procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: empresa, persona física

Unitat d'informació: empresa amb sistema de gestió ambiental o etiquetatge ecològic

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: nombre d'empreses, activitat, localització, tipus de producte i servei, i distribució per sectors

Desagregació territorial dels resultats: comarques i Aran, municipis

Període de referència: 2018

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: juny del 2019

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2019/060208

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Sou aquí:

  • Twitter
  • LinkedIn