Estadística d'activitats extractives

Codi: 06 02 12PAAE: 2017Tipus: consolidada

Àmbit: 06. Territori i medi ambientSubàmbit: 06 02. Medi ambient

Organismes responsables: Departament de Territori i Sostenibilitat

Organismes col·laboradors: —

Cost directe estimat: 1.500 €

Ressenya: Obtenció de les estadístiques bàsiques sobre restauració d'activitats mineres a cel obert obtingudes a partir del tractament estadístic de la informació de caràcter administratiu disponible al Departament.

Fases del procés estadístic: especificar necessitats, disseny, construcció, recollida, procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: empresa, persona física

Unitat d'informació: explotacions mineres a cel obert

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: nombre d'explotacions, superfície en hectàrees, estat de la restauració, permisos d'investigació

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2016

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: gener del 2017

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2017/060212

Compliment

Grau de compliment : L'actuació s'ha dut a terme.

Informació disponible:

Informació sobre l'evolució de la superfície restaurada per les activitats extractives des de l'any 1986 al 2016 (superfície acumulada en hectàrees).

Referència temporal de les dades: 2016

Desagregació territorial de les dades publicades: Catalunya

Resultats publicats:

Anuari estadístic del Departament de Territori i Sostenibilitat 2016

La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:

Anuari estadístic del Departament de Territori i Sostenibilitat 2016. Medi ambient. Qualitat ambiental (XLS)

Anuari estadístic del Departament de Territori i Sostenibilitat 2016. Medi ambient. Qualitat ambiental (PDF)

Observacions:

Les dades es difonen mitjançant l'Anuari estadístic del Departament de Territori i Sostenibilitat (capítol 'Medi ambient', apartat 'Qualitat ambiental').

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Sou aquí: