Estadística del planejament general vigent

Codi: 06 04 02PAAE: 2019Tipus: consolidada

Àmbit: 06. Territori i medi ambientSubàmbit: 06 04. Usos del sòl i planificació

Organismes responsables: Departament de Territori i Sostenibilitat

Organismes col·laboradors: —

Cost directe estimat: 5.000 €

Ressenya: Tractament estadístic de les dades administratives disponibles per conèixer l'estat del planejament general vigent als municipis de Catalunya i les dades bàsiques de classificació de sòl, segons les dades refoses al Mapa urbanístic de Catalunya sintètic.

Fases del procés estadístic: especificar necessitats, disseny, construcció, recollida, procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: Administració pública

Unitat d'informació: planejament urbanístic

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: tipus de figures del planejament general vigent

Desagregació territorial dels resultats: municipis

Període de referència: 2018

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: gener del 2019

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2019/060402

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Sou aquí:

  • Twitter
  • LinkedIn