Estadística d'empreses i establiments

Codi: 08 00 06PAAE: 2017Tipus: consolidada

Àmbit: 08. Registres estadístics i directoris

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística

Cost directe estimat: 6.000 €

Ressenya: Estimació del nombre d'empreses i establiments amb activitat a Catalunya, així com de la seva distribució segons diversos criteris (sectorial, per grandària, per condició jurídica, etc.) a partir del Directori central d'empreses (DIRCE) d'àmbit estatal.

Fases del procés estadístic: especificar necessitats, disseny, recollida, procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: empresa, establiment

Unitat d'informació: empreses, establiments

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: nombre d'establiments i empreses per sector d'activitat econòmica, segons naturalesa jurídica i dimensió de l'empresa

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2017

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: octubre del 2017

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2017/080006

Compliment

Grau de compliment : L'actuació s'ha dut a terme.

Informació disponible:

S'ofereix el recompte del nombre d'empreses amb activitat econòmica a Catalunya, enteses com les empreses amb algun establiment a Catalunya. També s'informa del nombre d'empreses amb seu a Catalunya, així com del d'establiments localitzats a Catalunya. Per a cadascun dels col·lectius d'empreses es presenten quatre taules: dues amb una sectorització agregada (38 sectors) i dues amb una més detallada (252 branques). Cada sectorització s'encreua al seu torn amb el nombre d'assalariats (6 intervals) de l'empresa en la primera taula i amb la condició jurídica (4 modalitats) en la segona. Pel que fa als establiments, es tabulen també segons les dues sectoritzacions esmentades però encreuades només amb el nombre d'assalariats de l'establiment.

Referència temporal de les dades: 2017

Desagregació territorial de les dades publicades: Catalunya

Resultats publicats:

Empreses i establiments

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Calendari de difusió de resultats 2017

Sou aquí: