Anuari estadístic del Departament de Territori i Sostenibilitat

Codi: 09 00 03PAAE: 2017Tipus: consolidada

Àmbit: 09. Georeferenciació i estadística de base territorial

Organismes responsables: Departament de Territori i Sostenibilitat

Organismes col·laboradors: —

Cost directe estimat: 3.500 €

Ressenya: Recopilació i sistematització d'informació estadística relacionada amb el territori, la mobilitat i el medi ambient, així com altres actuacions del Departament, procedents de fonts estadístiques i administratives del Departament i d'altres organismes i entitats vinculats al sector.

Fases del procés estadístic: especificar necessitats, disseny, construcció, recollida, procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: Administració pública, altres organismes o institucions, empresa

Unitat d'informació: territori, mobilitat, medi ambient

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: recull d'informació estadística referent al territori, la mobilitat, el medi ambient, la sostenibilitat i la millora urbana

Desagregació territorial dels resultats: àmbits del Pla territorial, comarques i Aran, municipis

Període de referència: 2016

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: octubre del 2017

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2017/090003

Compliment

Grau de compliment : L'actuació s'ha dut a terme.

Informació disponible:

Recull d'informació estadística referent al territori i població, transport i mobilitat, carreteres, ordenació del territori i urbanisme, habitatge i millora urbana, medi ambient, pressupostos i inversions liquidades, i macromagnituds econòmiques i indicadors d'activitat.

Referència temporal de les dades: 2016

Desagregació territorial de les dades publicades: àmbits del Pla territorial, comarques i Aran, municipis

Resultats publicats:

Anuari estadístic del Departament de Territori i Sostenibilitat 2016

Observacions:

La informació es publica al web del Departament de Territori i Sostenibilitat.

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Sou aquí: