Saltar al contingut principal

Indicadors de benestar i progrés social

Codi: 10 02 03PAAE: 2018Tipus: nova

Àmbit: 10. Indicadors i estadística de síntesiSubàmbit: 10 02. Sistemes d'indicadors estadístics

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya, Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda

Organismes col·laboradors: —

Cost directe estimat: 14.500 €

Ressenya: Sistema d'indicadors de l'estat de progrés social de la societat catalana, amb l'objectiu de facilitar la realització d'anàlisis i d'informes pel que fa a la situació de benestar i progrés social a Catalunya. Realització de tasques d'actualització i avaluació del sistema.

Fases del procés estadístic: disseny, construcció, recollida, procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: Administració pública

Unitat d'informació: —

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: edat, sexe

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2017

Periodicitat: bianual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: l'actualització dels indicadors es realitzarà els mesos de febrer i de juny de cada any

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2018/100203

Compliment

Grau de compliment : L'actuació s'ha dut a terme.

Informació disponible:

Durant l'any 2018 s'han actualitzat els indicadors de benestar i progrés social pel que fa als mesos de febrer i juny, d'acord amb el calendari previst.

Referència temporal de les dades: 2017

Desagregació territorial de les dades publicades: Catalunya

Resultats publicats:

Indicadors de benestar i progrès social

Benestar i protecció social. Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda

Indicadors de benestar i progrès social. Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Calendari de difusió de resultats 2018