Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2002 Barcelona
Homes Dones Total % sobre la població
De 0 a 4 anys 2.856 2.623 5.479 4,86
De 5 a 9 anys 2.207 2.083 4.290 3,80
De 10 a 14 anys 2.286 2.129 4.415 3,91
De 15 a 19 anys 2.585 2.536 5.121 4,54
De 20 a 24 anys 6.089 5.881 11.970 10,61
De 25 a 29 anys 10.224 9.304 19.528 17,32
De 30 a 34 anys 10.626 8.716 19.342 17,15
De 35 a 39 anys 8.129 6.728 14.857 13,17
De 40 a 44 anys 5.167 4.931 10.098 8,95
De 45 a 49 anys 3.284 3.231 6.515 5,78
De 50 a 54 anys 1.888 1.987 3.875 3,44
De 55 a 59 anys 944 1.251 2.195 1,95
De 60 a 64 anys 627 846 1.473 1,31
De 65 a 69 anys 512 660 1.172 1,04
De 70 a 74 anys 398 473 871 0,77
De 75 a 79 anys 283 383 666 0,59
De 80 a 84 anys 132 293 425 0,38
De 85 anys i més 143 338 481 0,43
Total 58.380 54.393 112.773 100,00
% 51,77 48,23 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic