Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2015 Barcelona
Homes Dones Total % sobre la població
De 0 a 4 anys 6.973 6.501 13.474 5,13
De 5 a 9 anys 4.510 4.363 8.873 3,38
De 10 a 14 anys 4.214 3.705 7.919 3,02
De 15 a 19 anys 5.148 4.378 9.526 3,63
De 20 a 24 anys 9.553 10.148 19.701 7,51
De 25 a 29 anys 17.581 20.182 37.763 14,39
De 30 a 34 anys 23.286 23.651 46.937 17,88
De 35 a 39 anys 21.665 18.321 39.986 15,24
De 40 a 44 anys 15.252 11.905 27.157 10,35
De 45 a 49 anys 10.109 8.256 18.365 7,00
De 50 a 54 anys 6.400 5.883 12.283 4,68
De 55 a 59 anys 3.840 4.063 7.903 3,01
De 60 a 64 anys 2.236 2.626 4.862 1,85
De 65 a 69 anys 1.354 1.849 3.203 1,22
De 70 a 74 anys 853 1.102 1.955 0,74
De 75 a 79 anys 501 765 1.266 0,48
De 80 a 84 anys 292 400 692 0,26
De 85 anys i més 217 377 594 0,23
Total 133.984 128.475 262.459 100,00
% 51,05 48,95 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic